• Vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon kunt u benaderen als u een probleem ervaart (ongewenst gedrag), waarover u met iemand wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar het probleem en zoekt samen met u naar een oplossing. Uiteraard doet de vertrouwenscontactpersoon niets zonder eerst met u te overleggen.

  Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het kan gaan om: 

  • pesten,
  • bedreiging,
  • buiten sluiten,
  • agressie,
  • mishandeling, en/of
  • seksuele intimidatie

  HV Tornado vindt het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen de vereniging. Daarom zijn er gedragsregels ter preventie opgesteld. Helaas kan het gebeuren dat iemand zich niet aan deze regels houdt. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. 

  Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een vertrouwenscontactpersoon is iemand, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan en kijken wat de beste oplossing voor het probleem is.

  Wie is de vertrouwenspersoon:
  Saskia Brink is de vertrouwenscontactpersoon binnen HV Tornado
  Saskia is telefonisch te bereiken op nummer 06–28491174 of via mail vertrouwenspersoon@hv-tornado.nl 

  Indien leden, ouders of vrijwilligers van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag of een probleem ervaren waar met niemand over gesproken kan worden, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon heeft onder meer de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  Het belangrijkste is dat de vertrouwenscontactpersoon elke klacht strikt vertrouwelijk behandelt. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  HV Tornado vindt het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij onze vereniging.