• Opzeggen

    Opzeggen c.q. afmelden van het lidmaatschap dient altijd per e-mail en voor 15 april te geschieden bij de ledenadministratie. Stuur hiervoor een e-mail naar ledenadm.tornado@hotmail.com