• Vrijwilligersbeleid

  HV Tornado is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, geen enkele vereniging kan tegenwoordig bestaan zonder de inzet en bijdrage van vrijwilligers. 

  Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden. Hoe leuk is het om betrokken te zijn bij de vereniging waar uw kind wekelijks zeker 2 keer sportief en enthousiast in beweging is. Juist die betrokkenheid is belangrijk voor onze handbalvereniging Tornado en uw kinderen. 

  Onze oproep is om ieder actief lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden t/m 17 jaar, tenminste één vrijwilligerstaak te laten vervullen. Waar zou u mee willen helpen?

  Taken
  Vrijwilligers die op basis van dit vrijwilligersbeleid één of meerdere taken of activiteiten uitvoeren, zoals:

  • kantinedienst,
  • oud papier en karton ophalen,
  • scheidsrechteren,
  • teamcoaching,
  • organiseren van acties, (jeugd)evenementen en toernooien.
  • de schoonmaak of het technisch onderhoud van de accomodatie
  • bestuur- of commissielid.

  De tijdsduur van de taken is relatief kort om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken zijn of haar steentje bij te dragen. 

 • Aannamebeleid vrijwilligers

  Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor HV Tornado een beeld krijgt van de nieuwe vrijwilliger, die een functie binnen de vereniging gaat vervullen.

  HV Tornado heeft een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers opgesteld, te weten:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met elke nieuwe vrijwilliger;
  • De referenties bij evt. vorige verenigingen worden gecheckt;
  • Er wordt een VOG aangevraagd voor de nieuwe vrijwilliger;
  • De coach/begeleider/trainer wordt zo mogelijk lid gemaakt van de bond. Daarmee valt de coach/begeleider/trainer onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte;
  • De coach/begeleider/trainer wordt bekend gemaakt met de vastgestelde gedragsregels.