• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Wilt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen? 

  Wat is een VOG?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. 

  De VOG-aanvraag zal eens per 3 jaar worden herhaald.

  Waarom een VOG?

  In de handbalsport vinden we het belangrijk dat HV Tornado voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een veilige omgeving is. Grensoverschrijdend gedrag in de sport, zoals seksuele intimidatie, komt helaas vaker voor dan men denkt.

  Wij willen geen grensoverschrijdend gedrag in onze handbalvereniging! Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee HV Tornado een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Wie moet een VOG laten zien?

  Alle vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters, die indirect/direct werken met kinderen en/of jeugdigen en/of sporters met een beperking, moeten een VOG kunnen laten zien. Wij vragen dit aan alle nieuwe vrijwilligers.

  Hoe vraag u dit aan?

  Heeft u nog geen VOG en bent u hiervoor niet uitgenodigd door HV Tornado? Stuur dan even een bericht naar vertrouwenspersoon@hv-tornado.nl o.v.v. VOG aanvragen met je volledige naam, voornamen en mailadres.

  Is het gratis?

  Ja, HV Tornado doet mee aan de landelijke regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties. Dat betekent dat de aanvraag van de VOG voor al onze vrijwilligers gratis is.

  Bij wie levert u de VOG in?

  Het origineel moet worden ingeleverd bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP), namelijk Saskia Brink, of mail naar vertrouwenspersoon@hv-tornado.nl.