Veilig Sportklimaat

Inleiding

Visie: ‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan handballen. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de handbalsport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Het bestuur van handbalvereniging Tornado heeft de volgende maatregelen ingevoerd om ervoor zorg te dragen dat iedereen zich veilig en plezierig voelt bij onze vereniging.

Gedragsregels

Wij als bestuur van handbalvereniging Tornado hebben gedragsregels vastgelegd, met als doel de handbalsport veilig, integer, eerlijk, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. 

Wij verwachten van iedereen, dat hij/zij zich aan onderstaande gedragsregels houdt.

 • Gedragsregels voor sporters
 • Gedragsregels voor trainers, begeleiders en coaches
 • Gedragsregels voor scheidsrechters
 • Gedragsregels voor bestuurs- en commissieleden
 • Gedragsregels voor toeschouwers.

Aannamebeleid voor vrijwilligers

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor hv Tornado een beeld krijgt van de nieuwe vrijwilliger, die een functie binnen de vereniging gaat vervullen.

Hv Tornado heeft een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers opgesteld, te weten:

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met elke nieuwe vrijwilliger;
 • De referenties bij evt. vorige verenigingen worden gecheckt;
 • Er wordt een VOG aangevraagd voor de nieuwe vrijwilliger;
 • De coach/begeleider/trainer wordt zo mogelijk lid gemaakt van de bond. Daarmee valt de coach/begeleider/trainer onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte;
 • De coach/begeleider/trainer wordt bekend gemaakt met de vastgestelde gedragsregels.

VOG

Wil je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen? Wij vragen dit aan alle nieuwe vrijwilligers.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. 

De VOG-aanvraag zal eens per 3 jaar worden herhaald.

Waarom een VOG?

In de handbalsport vinden we het belangrijk dat hv Tornado voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een veilige omgeving is. Grensoverschrijdend gedrag in de sport, zoals seksuele intimidatie, komt helaas vaker voor dan men denkt.

Wij willen geen grensoverschrijdend gedrag in onze handbalvereniging! Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee hv Tornado een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wie moet een VOG laten zien?

Alle vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters, die indirect/direct werken met kinderen en/of jeugdigen en/of sporters met een beperking, moeten een VOG kunnen laten zien.

Hoe vraag je dit aan?

Heb jij nog geen VOG en ben jij hiervoor niet uitgenodigd door hv Tornado? Stuur dan even een bericht naar vcp.hvtornado@outlook.com o.v.v. VOG aanvragen met je volledige naam, voornamen en

Is het gratis?

Ja, hv Tornado doet mee aan de landelijke regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties. Dat betekent dat de aanvraag van de VOG voor al onze vrijwilligers gratis is.

Bij wie lever ik mijn VOG in?

Het origineel moet worden ingeleverd bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP), namelijk Saskia Brink, of mail naar vcp.hvtornado@outlook.com.

Vertrouwenscontactpersoon

Tornado wil een handbalvereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan handballen. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Het bestuur van Tornado heeft Saskia Brink aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Saskia is te bereiken onder 06-28491174 of vcp.hvtornado@outlook.com.

Meer informatie over de functie VCP in de bijlage.

Alcohol & rookbeleid

Alcohol

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Wij als hv Tornado vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport.

Hv Tornado neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik. Hv Tornado heeft hiervoor een Richtlijnen alcoholbeleid hv Tornado opgesteld welke zichtbaar in de kantine hangt.

Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de kantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de handbalvereniging is een thema dat aandacht verdient.

Roken

Hv Tornado neemt duidelijk stelling waar het gaat om roken op het handbalterrein. Tornado is een rookvrije handbalvereniging. Onder rookvrij vallen ook de elektronische sigaretten. Roken en sport gaan niet samen.

Door een rookvrij handbalterrein:

 • geven we kinderen het goede voorbeeld;
 • maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen;
 • wordt het schadelijke meeroken voorkomen;
 • zetten we onze handbalvereniging positief op de kaart;
 • hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het handbalterrein;
 • dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.