• Nieuwe sportaccommodatie

  De gemeente Dijk en Waard en de sportverenigingen SVW’27 en Tornado zijn voornemens het huidige sportcomplex de Kabel te verhuizen met een nieuw te bouwen sportaccommodatie, een nieuwe entree aan de Beukenlaan en op basis van een open sportparkconcept. De gemeente, de verenigingen en adviseur Danny Diemeer vormen een samen projectteam welke maandelijks bijeenkomt. Het bestuur van Tornado neemt deel in het projectteam.

  Het bestuur van Tornado informeert de leden tijdens de jaarlijkse ALV over de voortgang, publiceert de updates in de kantine en op de website. Met de jaarlijkse goedkeuring van de leden gaat het project voorts.

  We willen jullie periodiek op de hoogte houden van de belangrijkste mijlpalen. Deze update is van 1 februari 2024.

  Plannen 2024

  • Wanneer de gemeente goedkeuring geeft is het project nog niet definitief. Er zal een buitengewone ledenvergadering worden georganiseerd om goedkeuring te krijgen van de leden van beide verenigingen.
  • De gemeente legt het projectvoorstel voor aan B&W en de gemeenteraad ter goedkeuring.
  • Het totale financieel plaatje zal worden vastgesteld.  
  • De eigendomsstructuur en exploitatiestructuur zal worden vastgesteld.

  Updates 2023

  • Tornado heeft de leden in de ALV bij gepraat en de voorlopige schetsontwerpen en indelingstekeningen laten zien. Het schetsontwerp is gepubliceerd in de kantine 't Lobje. De leden staan positief tegen over de ontwikkelingen.
  • De fiscale (impact)analyse van dit project is met fiscalisten van de gemeente en de verenigingen onderzocht.
  • In het open sportpark komen wandelverbindingen op het complex naar het Rosarium park om een open structuur te krijgen.
  • Het schetsontwerp is (meermaals) doorgerekend door een aannemer en installateur om te weten wat het kost.
  • Op basis van de programma’s van eisen is door een architect een voorlopig schetsontwerp en indelingstekeningen gemaakt. De verengingen en de gemeente zijn hier positief over.
  • Tornado en SVW worden om niet en belangeloos ondersteund door adviseur Danny Diemeer.

  Updates 2022 en eerder

  • Tornado heeft de leden in de ALV en via nieuwsbrieven bij gepraat. De leden staan positief tegen over de ontwikkelingen.
  • De gemeente een participatie avond georganiseerd met de verenigingen en omwonenden om mee te denken over het project.
  • Er is een vlekkenplan van het complex vastgesteld waar de velden en de accommodatie komt.
  • De verenigingen hebben meerdere verenigingen met een open sportpark en een nieuwe accommodatie bezocht om te leren wat hier goed en fout ging.
  • De gemeente heeft een voorbereidingskrediet goedgekeurd om een projectleider aan te stellen en het project te onderzoeken.
  • De verenigingen hebben een programma van eisen opgesteld voor de nieuwe accommodatie op basis nieuw voor oud. Het uitgangspunt van de Tornado is wat we hebben we minimaal terug komt en dat de nieuwe situatie geen gevolg heeft voor de exploitatielast van de vereniging.
  • Gemeente heeft positief ingestemd om dit initiatief te verkennen met elkaar.
  • Tornado heeft een enquête gehouden onder de leden over hoe zij tegen de relocatie aan kijken. De uitkomst is positief. De leden zien de relocatie als kans voor Tornado.
  • SVW en Tornado hebben een initiatief voor de relocatie ingediend bij de gemeente.