• Ledenvergadering akkoord met voortzetten voorbereidingen relocatie

  Tijdens een goed bezochte ledenvergadering op 11 maart in ‘t Lobje hebben de leden van Tornado goedkeuring gegeven om de plannen voor de relocatie verder uit te werken.

  De plannen houden in dat de accommodatie van Tornado en  SVW’27, het parkeerterrein, het A-veld van SVW’27 en de handbalvelden verhuizen naar een nieuwe locatie achter de Waardergolf. De ruimte die vrijkomt na de relocatie wordt door de gemeente benut voor woningbouw.

  Tornado en SVW'27 worden gezamenlijk eigenaar van de nieuwe accommodatie. Om dit mogelijk te maken zal er een omnivereniging worden opgericht die uitsluitend verantwoordelijk is voor het beheer van de accommodatie en de horeca. De opbrengsten en lasten zullen naar verhouding verdeeld worden over de verenigingen.

  Ook de leden van SVW'27 zijn akkoord gegaan met deze plannen.

  Als alles volgens plan gaat zal ook de gemeenteraad volgende maand goedkeuring geven. Op dat moment zullen ook de exacte voorwaarden bekend zijn. Daarna zal er opnieuw een ledenvergadering worden gehouden waarin de gedetailleerde (financiële) plannen en voorwaarden gepresenteerd zullen worden samen met de statuten van de nieuwe omnivereniging.

  Pas als beide verenigingen hierover goedkeuring geven zijn de plannen definitief en kan er gestart worden met de oprichting van de omnivereniging en uitvoering van de relocatie.

  Meer informatie over de relocatie plannen vind je in de kantine van HV Tornado en op de website Nieuwe Sportaccomodatie | Handbalvereniging Tornado (hv-tornado.nl)