Ledenadministratie

Wil je een keer een PROEFTRAINING krijgen bij hv Tornado?
Je kan drie keer GRATIS meetrainen om te kijken of je de handbalsport leuk vindt!

Meld je aan op: tornadoproefles@gmail.com

Definitief aanmelden kan via ons online inschrijfformulier, of via mail naar : ledenadministratie@hv-tornado.nl.

Monique Ruijs
A.C. op ‘t Landtplantsoen 82
1705 GW Heerhugowaard

De contributie bedraagt voor het seizoen 2020-2021:

Categorie Contributie 2020/2021
Senior selectie1 € 292,00
Senior selectie2 € 276,00
Senior € 253,00
Recreant € 218,00
A-jeugd selectie € 221,00
A-jeugd € 202,00
B-jeugd selectie € 198,00
B-jeugd € 179,00
C-jeugd selectie € 185,00
C-jeugd € 170,00
D-jeugd selectie € 185,00
D-jeugd € 170,00
E-jeugd € 160,00
F-jeugd € 158,00

Indien er 2 of meer leden van een gezin lid zijn van de vereniging wordt er een korting gegeven van 10 % op het totale contributiebedrag.

De contributie wordt via automatisch incasso tbv rekening nummer NL03 RABO 0119 9354 57 ten name van Handbalvereniging Tornado geïnd. De incasso vindt plaats in 2 termijnen.
De eerste incasso in de maand augustus en de tweede incasso in de maand oktober.