Ledenadm./ Contributie

Wil je een keer een PROEFTRAINING krijgen bij hv Tornado?
Je kan drie keer GRATIS meetrainen om te kijken of je de handbalsport leuk vindt!

Meld je aan op: tornadoproefles@gmail.com

Definitief aanmelden kan via ons online inschrijfformulier, of via mail naar : ledenadm.tornado@hotmail.com

Anita en Britt Rood verzorgen de ledenadministratie. Voor het afmelden van lidmaatschap of het wijzigen van je gegevens (telefoonnummer, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer) graag mailen naar ledenadm.tornado@hotmail.com. Voor andere vragen kan je ons ook altijd bereiken via dit e-mailadres.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2021-2022:
Categorie Contributie 2021/2022
Senior selectie1 € 292,00
Senior selectie2 € 276,00
Senior € 253,00
Recreant € 218,00
A-jeugd selectie € 221,00
A-jeugd € 202,00
B-jeugd selectie € 198,00
B-jeugd € 179,00
C-jeugd selectie € 185,00
C-jeugd € 170,00
D-jeugd selectie € 185,00
D-jeugd € 170,00
E-jeugd € 160,00
F-jeugd € 135,00

De contributie voor de kabouters (alleen meetrainen) is: € 50,-  per seizoen (€ 25,- /half seizoen).

Je wordt of bent lid van de vereniging voor de duur van een seizoen.

Daarvoor bieden wij  de leden de faciliteiten om te kunnen handballen en als vereniging maken wij gebruik van o.a. het lidmaatschapsgeld om het gehele jaar door de aangegane verplichtingen te kunnen bekostigen.  Er wordt in de basis geen contributie teruggegeven bij blessures, zwangerschappen of overige redenen waardoor leden (een deel van) de wedstrijden niet kunnen spelen. Een uitzondering kan in een uitzonderlijk geval worden gemaakt door de ledenadministratie en het bestuur (penningmeester).

Indien er 2 of meer leden van een gezin lid zijn van de vereniging wordt er een korting gegeven van 10 % op het totale contributiebedrag.

De contributie wordt via automatisch incasso tbv rekening nummer NL03 RABO 0119 9354 57 ten name van Handbalvereniging Tornado geïnd. De incasso vindt plaats in 2 termijnen.

De eerste incasso vindt plaats rond 1 september en de tweede incasso rond 1 november.