Inschrijfformulier lid worden

Ja, ik word lid van HV Tornado!

  Roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Geslacht (verplicht)
  MV

  Geboortedatum (dd/mm/jj verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  IBAN (verplicht)


  Vanaf 16 jarige leeftijd is het verplicht om je ID-nummer van je: ID-kaart/Rijbewijs/Paspoort te vermelden.

  Document type

  ID-nummer


  Voeg je pasfoto toe (jpg bestand, maximaal 2MB)


  Hierbij machtig ik HV Tornado voor automatische incasso van de verschuldigde contributie, welke in 2 termijnen (begin juli en begin oktober) zal worden geïnd.


  Hebt u reeds eerder gehandbald? Zo ja, bij welke vereniging?

  Zoals u weet maken veel handen licht werk. Misschien wilt u wel iets doen binnen onze vereniging?
  JaNee

  Ik heb de Privacy policy op de website gelezen en verklaar dat ik akkoord ben met het verwerken van mijn persoonsgegevens. Tevens heb ik kennis genomen van het huishoudelijke reglement van HV Tornado te Heerhugowaard.