Bestuursleden

Voorzitter:

Martijn Agterberg

Penningmeester:

Louis Brink

Secretaris:

Cris Hoebe

Algemeen lid bestuur:

Sharon Rozema

Heeft u vragen voor een van de bestuursleden, dan kunt u uw vraag mailen naar: Tornado@handbal.nl

Voor meer informatie (organogram, verkiesjaren, taken en verantwoordelijkheden, communicatie, e.d.) verwijzen wij u naar de bijlage.

Organogram van HV Tornado