Vacature Jeugd – bestuurslid

By
Updated: juni 23, 2021

Vanuit het bestuur is de wens naar voren gekomen om het bestuur uit te breiden met een jeugd-bestuurslid.

Het takenpakket ziet er in grote lijnen als volgt uit:

– Meedenken over het beleid en dagelijkse gang van zaken van Tornado

– Zelfstandig onderwerpen aandragen die van belang zijn voor Tornado en specifiek de jongeren

 – Gezamenlijk met de andere bestuursleden besluiten nemen over allerlei zaken die spelen

– Samen met andere bestuursleden het onderhouden van contact tussen de leden, commissies, vrijwilligers  en het bestuur (met aandachtsgebied de jongeren)

We vergaderen 1 keer per maand in ‘t Lobje of online.

Uiteraard krijg je voldoende begeleiding en is het ook mogelijk om

eerst een paar keer proef te draaien om te kijken of je het wat vindt.

Dus ben je tussen de 18 en 25 jaar, (spelend) lid van Tornado en wil

je de uitdaging aangaan om toe te treden tot het bestuur dan komen we

graag in contact met jou!

Aanmelden kan via  tornado@handbal.nl

Groeten van het bestuur, Sharon, Martijn, Cris en Louis