Wil jij meedenken over de toekomst van onze handbalvereniging Tornado?

By
Updated: december 22, 2020

Inleiding:

Het is belangrijk dat Tornado actief met de toekomst bezig is. Alleen dan kan worden voorkomen dat wij achter een steeds complexer en veranderende omgeving aan lopen. Dit leidt namelijk vaak tot ‘brandjes blussen’ binnen de vereniging, dat willen we voorkomen.

Een toename van wet- en regelgeving, een ruim sportaanbod in Heerhugowaard, het moeilijker werven van leden en sponsors, gebiedsontwikkeling Centrumwaard, handbal een toekomstige binnen sport, visie HHW-sport, voldoende vrijwilligers, veranderende maatschappij en verenigingsleven, wie zijn wij, waar staan we voor, wie willen we zijn?

Om op al deze ontwikkelingen in te spelen en om besluiten te kunnen nemen zal Tornado kennis moet nemen hiervan. Om systematisch met toekomst bezig te zijn is een beleidsplan nodig. Wat willen we, welke doelstellingen streven we na? Hoe willen we dit doen en met welke middelen. En wanneer dan?

Ondersteuning:

In november heeft het bestuur onze ‘uitdaging’ gepresenteerd bij Rabo Club Support. Hierin hebben wij gevraagd om deskundige ondersteuning om een goed en doordacht beleidsplan te ontwikkelen voor de aankomende jaren. Tornado is uit de velen inzendingen gekozen! Wij krijgen een begeleider vanuit NOC*NCF aangewezen, die dit 2-jarige traject gaat begeleiden. Goed nieuws dus.

Wil jij meedenken over de toekomst?

De vereniging dat zijn wij. Samen voor elkaar en met elkaar. Dit is waarom we jou willen benaderen voor een startbijeenkomst in januari. We komen digitaal bij elkaar. Doel van deze bijeenkomst is om te brainstormen over onze vereniging. Op verenigingsniveau, op commissieniveau of persoonlijk. Alles mag en kan gezegd worden. Je bijdrage kan eenmalig zijn of wellicht heb je interesse om aan dit traject mee te werken.

Mocht je interesse hebben of nog vragen hebben. Bel Cris Hoebe: 06-10945915 of mail Tornado@handbal.nl.