Vacature Vertrouwenscontactpersoon

By
Updated: mei 13, 2020

HV Tornado wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan handballen. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Het bestuur van Tornado is op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Taakomschrijving VCP
De VCP is contactpersoon binnen Tornado betreffende seksuele intimidatie/ grensoverschrijdend gedrag.

Taken van de VCP:
a. Eerste opvang/aanspreekpunt
b. Doorverwijzen
c. Preventieactiviteiten

Ad a. Eerste opvang

De VCP is er voor alle leden, die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:
• Laat de melder het verhaal vertellen
• Bespreekt mogelijke doorverwijzingen
• Informeert de melder over de procedures van de handbalbond.
• Registreert en rapporteert meldingen aan de handbalbond.

Ad b. doorverwijzen
De VCP verwijst betrokkenen door naar NOC*NSF-vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de handbalbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad c. Preventieactiviteiten
De VCP:
• Zorgt ervoor dat iedereen binnen Tornado op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels worden nageleefd.
• Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering binnen de handbalsport
• Draagt bij aan de uitvoering van het veilig sportbeleid van Tornado
• Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee het veilig sportbeleid continue kan worden verbeterd.

De verwachting is dat je 6-12 uur per jaar hiermee bezig bent

Ben je geintresseerd in deze functie? dan kan je via vrijwilligershvtornado@gmail.com contact opnemen voor meer informatie.