Vrienden van Tornado

Word lid als particulier, bedrijf of met je team!

Ruim 3 jaar geleden werd de Tornado Club van 100 opgericht. Initiators waren Cor Noordwest, Joop van Boxtel en Dirk Ruijs. Een fantastisch initiatief dat leidde tot spontane aanmeldingen van zo’n 60 leden. De leden brengen jaarlijks ieder een bedrag van € 50 in en hiermee kon veel (mede) worden gerealiseerd. Denk hierbij aan:

  • Bijdrage inzake de bouw en inventaris van de prachtige Tornado kantine ’t Lobje;
  • De contributie behoefde de afgelopen jaren minder te worden verhoogd;
  • Bijdrage aan de lichtmasten;
  • Deelname aan scheidsrechter cursussen;
  • Deelname aan trainerscursussen;
  • De aanleg van energievoorzieningen voor de scoreborden;
  • Aanschaf van training materiaal etc.

Hiervoor is de Tornado-familie de leden uiteraard dankbaar. Inmiddels is de afgesproken termijn van 3 jaren verstreken. Gelet op de alsmaar stijgende kosten is verlenging van deze periode echter meer dan gewenst. De club bracht jaarlijks toch maar even zo’n € 3.000 in het laatje. Buiten de bovengenoemde voorbeelden van bestedingen zijn er nog veel meer zaken waaraan de inleg kan worden gespendeerd. De huidige leden zijn inmiddels benaderd met de vraag of zij de driejaars-termijn willen verlengen. Ieder jaar een bijdrage van € 50 waarbij je zonder enige verplichting jaarlijks kunt opzeggen.  Het is onze intentie om de huidige Club van 100 qua ledental minimaal zo groot te houden, maar het liefst nog te laten groeien. Vanaf nu heet de club: VRIENDEN VAN TORNADO.

Zoals je in ’t Lobje ziet zijn de namen van de Vrienden van Tornado inmiddels op een ludieke, representatieve wijze vermeld. We hebben de intentie om jaarlijks iets te organiseren waarbij de Vrienden van Tornado elkaar ontmoeten.
Wij hopen dat wij jullie middels dit bericht kunnen overtuigen van het belang van voortzetting en uitbreiding van deze club. Als jullie zelf suggesties hebben om de Vrienden van Tornado leven in te blazen dan horen wij ook graag van jullie. Mochten jullie mensen in je omgeving kennen die misschien ook wel vriend(in) van Tornado wil worden…………geef het door. Hulp hierbij van iedereen is prachtig natuurlijk.

Wil je lid worden, heb je vragen of wil je reageren? Mail of bel dan naar:
Dirk Ruijs, s.kiwi@live.nl,  06 13467903
Rob Koopman, koopman.r@quicknet.nl,  06 29060805 of 072 5714153
Jos de Vries, info@vriedek.nl

Vriendelijke groeten, Dirk, Jos en Rob.