Inschrijfformulier lid worden

Ja, ik word lid van HV Tornado!

Roepnaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Geslacht (verplicht)
MV

Geboortedatum (dd/mm/jj verplicht)

E-mailadres (verplicht)

IBAN (verplicht)


Vanaf 16 jarige leeftijd is het verplicht om je ID-nummer van je: ID-kaart/Rijbewijs/Paspoort te vermelden.

Document type

ID-nummer


Voeg je pasfoto toe (jpg bestand, maximaal 2MB)


Tevens heb ik kennis genomen van het huishoudelijke reglement van HV Tornado te Heerhugowaard.

Hierbij machtig ik HV Tornado voor automatische incasso van de verschuldigde contributie, welke in 2 termijnen (begin juli en begin oktober) zal worden geïnd.


Hebt u reeds eerder gehandbald? Zo ja, bij welke vereniging?

Zoals u weet maken veel handen licht werk. Misschien wilt u wel iets doen binnen onze vereniging?
JaNee